Bản tin thị trường Cà phê ngày 10/06/2020

10-06-2020
DIỄN BIẾN PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 09/06/2020