Bản tin Cà phê ngày 05/07/2021

05-07-2021
DIỄN BIẾN PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 02/07/2021 ; PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 05/07/2021