Bản tin Cà phê ngày 06/07/2021

06-07-2021
DIỄN BIẾN PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 05/07/2021 ; THÔNG TIN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG ; PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 06/07/2021