Bản tin Cà phê ngày 07/07/2021

07-07-2021
DIỄN BIẾN PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 06/07/2021 ; THÔNG TIN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG ; PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 07/07/2021