Bản tin Cà phê ngày 12/07/2021

12-07-2021
DIỄN BIẾN PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 09/07/2021 ; THÔNG TIN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG ; PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 12/07/2021