Bản tin Cà phê ngày 13/07/2021

13-07-2021
DIỄN BIẾN PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 12/07/2021 ; THÔNG TIN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG ; PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ CÀ PHÊ