Bản tin Cà phê ngày 16/07/2021

16-07-2021
DIỄN BIẾN PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 15/07/2021 ; THÔNG TIN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG ; PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 16/07/2021