Bản tin Cà phê ngày 20/07/2021

20-07-2021
DIỄN BIẾN PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 19/07/2021 ; THÔNG TIN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG ; PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 20/07/2021