Bản tin Cà phê ngày 22/07/2021

22-07-2021
DIỄN BIẾN PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 22/07/2021 ; THÔNG TIN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG ; PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ CÀ PHÊ